Vstupní vyšetření

Vstupní ošetřeníVstupní vyšetření se provádí u všech nových pacientů. Ošetření zahrnuje zhodnocení stavu parodontu a měkkých tkání. Podle stavu chrupu následuje důkladné profesionální čištění: